Powrót do strony galerii
Następny obraz

Jan Rembowski
Autoportret
, 1909
Muzeum Narodowe w Warszawie

Jan Rembowski żył niezbyt długo (1879-1923), a historia nie obeszła się łaskawie z jego dorobkiem, dlatego jest artystą mało znanym, jeśli nie zapomnianym. A był twórcą wszechstronnym. Zaczynał od cyzelerstwa w fabryce Norblina w Warszawie, potem uczył się rysunku u Gersona, studiował rzeźbę u Laszczki, a malarstwo u Mehoffera. Ostatecznie ze względu na chorobę płuc porzucił rzeźbę na rzecz malarstwa, rysunku i grafiki oraz sztuki użytkowej. Częsta jest w jego twórczości płaska, linearna stylizacja - typowa dla secesji.