Kraków, Smoleńsk 26


Kamienica zbudowana ok. 1910 roku. Pomimo ubogiej bryły, którą stanowi regularny prostopadłościan, budynek zasługuje na uwagę. O jego klasie świadczy bogata secesyjna dekoracja skupiona wokół okien, balkonów i wzdłuż gzymsów. Są to wijące się rośliny występujące obok wzorów geometrycznych.


© muzeumsecesji.pl 2005
Powiększenie Powiększenie
Powiększenie Powiększenie
Powiększenie Powiększenie


Powrót do strony głównej