Powrót do strony głównej

Wzór: Chimera
stolicy naszych południowych sąsiadów secesję uznaje się za styl szeroko reprezentowany. Trzeba przyznać, że jego przykładów jest tu sporo. Jakże mogłoby być inaczej w mieście należącym do Réseau Art Nouveau Network (organizacji zrzeszającej miasta secesyjne). Jednak wiele budynków to nie obiekty czysto secesyjne czy choćby takie, w których dominująca jest dekoracja czysto secesyjna, lecz obiekty stanowiące połączenie secesji i neobaroku czy neogotyku. Zabytki architektury secesyjnej rozrzucone są po całej Pradze (np. w dzielnicach Vinohrady, Smichov, Bubenecz), ale te najciekawsze znajdują się w śródmieściu - na Starym i Nowym Mieście i w dzielnicy Josefov.

Praska secesja zdradza pewne podobieństwa do secesji wiedeńskiej. Wystarczy porównać Dom Miejski czy hotel Central w Pradze z największymi osiągnięciami architektów wiedeńskich: Ottona Wagnera czy Josefa Marii Olbricha. Ale jest też w Pradze obiekt przy ulicy Vodiczkovej, zwany "U Novaku" , w którym wyraźne są wpływy belgijskie, a może francuskie - pokrywa go plątanina metalowych łodyg roślinnych, jak dzieła Victora Horty czy Hectora Guimarda.

Charakterystyczne dla praskiej secesji są kunsztowne metalowe elementy zdobnicze,

© Tekst i zdjęcia: muzeumsecesji.pl 2006


w szczególności balustrady balkonów
oraz przeszklone daszki nad wejściami.
Elewacje budynków urozmaicone są licznymi wykuszami, tak jak ma to miejsce w architekturze wiedeńskiej.
Wśród secesyjnych obiektów w Pradze znajdziemy takie, które mają pięknie opracowane otwory drzwiowe i drzwi
oraz (w mniejszej liczbie) otwory okienne.
Na fasadach kamienic pojawia się secesyjne liternictwo.
Wiele budynków zdobionych jest wielkoformatowymi malowidłami i mozaikami
oraz dużych rozmiarów figuralnymi płaskorzeźbami i rzeźbami.
Swoistym muzeum rzeźby secesyjnej są praskie cmentarze: na Vinohradach i Vyszehradzie.
Większą część zabytków praskiej secesji stanowią budynki wzniesione w ścisłej zabudowie. Ale są i wolno stojące wille
oraz... mosty.
Niektórzy przyjeżdżają do Pragi w poszukiwaniu śladów Alfonsa Muchy, czeskiego artysty, który tworzył głównie w Paryżu. W Pradze przebywał pod koniec życia. Jego autorstwa jest jeden z witraży w katedrze św. Wita oraz dekoracja malarska Domu Miejskiego. Przy ulicy Panskiej znajduje się muzeum poświęcone jego twórczości.Literatura: M. Vitochova, J. Kejrz, J. Vszeteczka, Prague and Art Nouveau, Praha 1995


Powrót do strony głównej